1 2 3 4 5

ВестиСветски дан безбедности и здравља на раду - 28. aприл 2017.

Влада Републике Србије донела је одлуку о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 17/10) и тако се придружила обележавању Светског дана безбедности и здравља на раду 28. aприла.

Безбедна радна места- глобални модел за деловање приликом обележавања Светског дана Безбедности и здравља на раду:

Модел безбедног радног места – свеобухватни начин размишљања и деловања који обухвата:

- Физичке и психо-социјалне ризике у вези са радним местом

- Промоцију и подршку безбедном понашању

- Шире социјалне показатеље и показатеље окружења

Модел комбинује приступ заснован на доказима и принципе заштите и промоције здравља. Идеје нису нове, али модел је иновативан јер комбинује различита поља утицаја послодавца, уз учешће запослених. Познато је да данас здрава радна снага на безбедном и здравом радном месту значи здрав посао. Процењује се да губици због смањења продуктивности у вези са здрављем на раду чине око 4 – 5% БДП-а.

Светска здравствена организација је приликом обележавања годишњице 28. априла 2005. године инсистирала на значају превентивне безбедности на радном месту у целом свету.

Према најновијим истраживањима, број несрећа на раду и професионалних обољења, које годишње однесу више од два милиона живота, расте због брзе индустријализације у неким земљама у развоју. Истраживања показују да ризик од професионалних обољења представља највећу опасност са којом се људи суочавају на својим радним местима.

Законски прописи о безбедности на раду су добри и усклађени са европским, али је потребно да их послодавци примењују као и сами радници. Број повреда на раду смањен је прошле године за 14%. Иако је мање смртних исхода на раду, забрињава здравствено стање радног становништва. Представници синдиката сматрају да треба смањити радно време на 7 сати, док послодавци кажу да нови прописи о безбедности на раду значајније утичу на ефикасност у самом процесу рада.

Законом о изменама и допунама закона о безбедности и здрављу на раду који је ступио на снагу у новембру 2015. године представљене су Законске новине у области безбедности и здравља на раду и обухватају:

• Обавезу доношења програма за оспособљавање за безбедан и здрав рад;

• Евиденције у области безбедности и здравља на раду;

• Организовање послова безбедности и здравља на раду;

• Услове давања на коришћење хемикалија у других хемијских материја;

• Услове за издавање лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду и др.

Безбедност и здравље на раду у Општој болници Панчево обухвата организационе, правне, техничке, медицинске и социјалне мере заштите на раду као и активности чији је циљ превентивно деловање, односно смањење ризика на најмању могућу меру у циљу спречавања повреда и обољења запослених, као и обезбеђивање безбедних услова за рад.

Спровођење и унапређивање безебедности и здравља на раду директор Опште болнице Панчево организује преко лица за безбедност и здравље на раду .

Све послове безбедности и здравља на раду, у складу са овим Правилником и другим прописима, организује, уређује, надзире и за њихову примену и спровођење одговара лице за безбедност и здравље на раду.

Мере безбедности и здравља на раду у Општој болници Панчево спроводе се превентивно: набавком средстава рада за које је произвођач обезбедио важеће доказе-атесте да су произведена у складу са стандардима и прописима, одржавањем истих у складу са упутством произвођача и прописима који се односе на средства рада, оспособљавањем запослених за безбедан рад са средствима рада, здравственим прегледима запослених који рукују са средствима рада и другим прописаним мерама.

Сузана Танчић, лице задужено за безбедност на раду