1 2 3 4 5

ВестиДанас, широм света, обележава се Међународни дан детета

Путева има триста да се оде из детињства.
А, само се ретки сете, да остану вечно дете
"
- Мирослав Мика Антић

Детињство обележава сваки почетак једног људског живота. То је период одрастања у коме се човек осећа безбрижно и спокојно. Дете не уме да мрзи и негативно размишља, у њему постоји само љубав и оно за њу само зна. Децу треба волети и пазити и адекватно се о њима старати, а васпитање деце је веома важно за њихов даљи живот. Деца су украс наших живота и треба им пружити лепо и безбрижно детињство које је веома важан период за свако дете и у великој мери од њега зависи будући живот тог детета.

То је време безбрижности, смеха, уживања, бескрајних загрљаја и безграничних радости, време у којем се бескрајно дели љубав и нежност. Сво искуство које дете стекне у раном детињству формира карактер и ствара навике.
Зато је са децом потребан компромис, потребно је да стекну поверење у родитеље, а не да им оно буде наметнуто и тако их без сувише посесивности припремимо за самосталан живот.

За срећно и безбрижно детињство најважнија је здрава и хармонична породица, јер дете изграђује своју личност у породици и учи какав ће човек постати.
У периоду одрастања дете је осетљиво и рањиво биће којем је потребна заштита од различитих облика угрожавања: заштита од дискриминације, злостављања и занемаривања, експлоатације/сексуалне експлоатације, злоупотребе штетних супстанци, отмице и трговине, мучења и лишења слободе, учешћа у оружаним сукобима, и сл. С обзиром на осетљивост и рањивост деце, одрасли (државе) се обавезују да деци обезбеде све оно што им је потребно за опстанак и развој: адекватан породични смештај, здравствену и социјалну заштиту, адекватан животни стандард, образовање које ће имати за циљ адекватан развој дететове личности, талената и менталних и физичких способности, слободно време, рекреацију и културне активности, опоравак, право на име, породични идентитет.

Свако друштво очекује да његова деца одрасту у зреле и продуктивне чланове друштва, спремне да разумеју и поштују права других. Међутим не можемо то очекивати ако као друштво занемарујемо деци основна права.

Не постоји већи задатак за човека од васпитања своје деце.
Поштујте дечија права али им на безбрижан начин укажите и на њихове обавезе!

Марија Радојчић,
Струковна мед.сестра спец. за клиничку негу, Општа болница Панчево

Извори:
http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2017/10/prava_deteta_i_konvencija_o_pravima_deteta.pdf
https://psihologija4gimnazija.wordpress.com/ljudska-prava-i-prava-deteta/