1 2 3 4 5

ВестиЦАРСКИ РЕЗ - „Sectio Caesarea“

Царски рез означава оперативно завршавање порођаја, отварањем трбушне дупље и материце.
Царски рез води порекло од другог по реду Римског краља Нуме Помплија, који је наредио да дете мора бити извађено из трбуха мајке, која је преминула касно у трудноћи. Исти закон касније бива поштован и под Цезаром као „Lec Caesarea“. Сматра се да су царским резом рођени Буда, Јулије Цезар...

Индикације за царски рез се могу поделити на АПСОЛУТНЕ и РЕЛАТИВНЕ.

Апсулутне:
-апсолутна сужена карлица
-запуштен попречни положај плода
-централно предњачећа постељица
-предњачећи тумори(цисте, миоми)
-аномалије меког дела порођајног пута

Релативне:
Могу бити од стране мајке и стране плода.

Матерналне:
-фетоматернална диспропорција-несразмерност између величине плода и карлице мајке
-застој у порођају због неправилних матерналних снага
-делимично предњачећа постељица са јаким крварењем
-старија прворотка
-тешка хронична обољења мајке
-тешки облици хипертензије код мајке(прееклампсија, еклампсија)
-трудноћа настала после дуготрајног инфертилитета

Феталне:
-асфиксија плода
-попречни положај плода
-када предњачи карлица плода, а процењена телесна маса плода испод 2000гр
-вишеплодна трудноћа(први близанац карлична презентација).

Царски рез може бити елективан (хладан, програмиран), и хитан.
Елективан се панира. Хитан је непланиран, изводи се због угроженсти мајке или плода.
Уколико се ради о елективном (хладном) царском резу, дан пре операције неопходно је да пацијенткиња редукује количину хране за ручак, вечера се прескаче, течност се не уноси после 18 сати. На дан операције врши се хигијенска обрада косматог стидног предела, трбуха, добија се клизма.
На нашем одељењу практикује се преоперативна антибиотска профилакса: Клиндамицин 600мг; Гарамицин 120мг.
Операција се може извршити у спиналној и општој ендотрахеалној анестезији. Рез на трбуху може бити уздужан или попречан (граница косматости стидног предела).
Након операције код пацијенткиње се редовно прате витални параметри, крвни притисак, пулс,телесна температура, диуреза, респирација.
Као и сваки оперативни захват и царски рез носи са собом могуће компликације и последице. Код мајке те компликације се могу сагледати у виду грознице, инфекције ране, уринарне инфекције, повреде бешике, чак може доћи и до акушерске хистеректомије.

Учесталост царских резова у светској популацији је у порасту. Сматра се да ће број царских резова бити све већи и већи, због све више ужих карлица, а све већег обима главе деце.
У ОБ Панчево на гинеколошком акушерском одељењу заступљености царских резова је око 18%.

Текст на осову извора уредио др Емир Шефити, клинички лекар на ГАО, Општа болница Панчево.

Извор: Гинекологија и акушерство за студенте медицине Практикум из породиљства.