1 2 3 4 5

Вести28. април – Светски дан безбедности и здравља на раду

У Републици Србији се 28.април обележава као дан посвећен безбедности и здрављу на раду. Овај датум Међународна организација рада први пут је установила као Светски дан безбедности и здравља на раду 2003.године, а у нашој земљи исти је као такав прихваћен 2003.године у циљу промоције безбедности и здравља на раду, али и као дан сећања на све настрадале раднике.

Свакодневно у свету умре 1000 радника због повреда на раду и још 6500 због болести повезаних са радом. Годишње је то 390 000 смртних исхода на раду и 2,4 милиона смртних исхода повезаних са радом. Ови подаци упућују на изузетну важност превенције повреда и болести повезаних са факторима ризика на раду. Најчешћи фактори ризика на раду су и даље неодговарајући ергономски фактори, фактори ризика од механичких повреда, честице прашине, гасови, дим, бука итд.

Наизглед безначајни пропусти могу довести до трагичних последица са смртним исходом.

Сведоци смо постојања једног новог фактора ризика на раду, не само код медицинског особља, већ у свим друштвеним делатностима, а то је вирус Ковид 19. Пандемија вируса Ковид 19 променила је много тога у свету. У новонасталим условима и послодавци и запослени непрекидно треба да воде рачуна о обезбеђивању безбедног и здравог животног окружења, кроз јасно дефинисане процедуре и правила која представљају део система дефинисаних права, одговорности и дужности у ком се највећи приоритет даје принципу превенције. Иако се велики број послова пренео на рад од куће, како би се смањило преношење вируса између запослених, појавило се још једно лице пандемије-снажан утицај на психичко здравље, који не би требало занемарити. Постоје различите смернице уз помоћ којих могу да се идентификују и смање потенцијални ризици на радним местима и да се заштити здравље и повећа безбедност на раду. Имајући у виду да је услед пандемије повећан стрес, страх и несигурност , Међународна организација за станадардизацију ради на израђивању смерница које би се на поменуто односиле. Право на безбедне и здраве услове на раду је основно право које никоме не сме да буде ускраћено.

Текст на основу извора уредила др Мирјана Бркић

Извори:

1. www.mrezainspektorasrbije.rs

2.www.szv.org.rs

3.www.minrzs.gov.rs