1 2 3 4 5

Вести28. април – Светски дан безбедности на раду

Међународна организација рада обележава овај дан организовањем кампања за подизање свести, која фокусира пажњу међународне јавности на проблеме у овој области и промоцију безбедности и здравља на раду.

Такође, 28. април је међународни дан Комеморације за смртно страдале и повређене раднике који обележавају синдикалне организације широм света почев од 1996. године. Обележавање овог дана има за циљ сећање на све смртно страдале на раду услед повреда на раду и професионалних обољења и широм света синдикалне организације организују кампање о подизању свести о овом датуму.
Влада Републике Србије је 2010. године донела Одлуку о установљавању Дана безбедности и здравља на раду у Републици Србији и од те године 28. април Министарство редовно обележава пригодним активностима у циљу промоције ове области.
Обележавање овог дана има за циљ промоцију превенције ради спречавања повреда на раду и професионалних обољења на глобалном нивоу.

Светска здравствена организација дефинише здравље као „стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или слабости". Често се ментално здравље изгуби из видокруга безбедности и здравља на раду. Подаци СЗО истичу депресију као једну од водећих узрока болести и инвалидитета у свету, а само обољење носи са собом мањак продуктивности и неспособности за рад.

Добро ментално здравље утиче на посао, али не смемо заборавити како посао утиче на ментално здравље. Породица, школа и радно место су три примарне друштвене заједнице и самим тим најважније социјалне одреднице здравља. Здраво радно окружење је предуслов социјалног, менталног и физичког здравља а здрав и активан човек је предуслов друштвеног опстанка.

Према подацима Међународне организације рада (МОР), у свету сваке године на раду погине око два милиона радника, док се више од 270 милиона теже или лакше повреди.
Послодавци и запослени треба свакога дана, а поготово у време епидемије у нашој земљи изазване Корона вирусом, да воде рачуна о обезбеђивању заштите живота и здравља запослених у процесу рада.

Teкст на основу извора уредио др Алекса Милић, лекар неуролошког одељења, Опште болнице Панчево

Извор:
www.zjz.org.rs
https://onthewaytoeu.net
www.minrzs.gov.rs