1 2 3 4 5

ВестиПримена антибиотика у хирургији

Антибиотици су делотворни у лечењу многих инфекција уколико је њихова примена индикована и правилно спроведена. У хирургији се најчешће употребљавају као допуна оперативном лечењу.

Антибиотска терапија не може да замени асепсу и основне хирушке поступке, као што су примарна обрада ране, дренирање апцеса и сл. У хирургији се најчешће дају бактерицидни антибиотици, који уништавају микроорганизме. Бактеростатски антибиотици ређе се примењују код хирушког пацијента. Антибиотици се у хирургији примењују у циљу лечењу хирушких инфекција и у сврху профилаксе.

При лечењу хирушких инфекција потребно је најпре уклонити узрок инфекције (нпр. апендектомија код акутне упале слепог црева) или дренирати локализовану гнојну упалу (нпр. апсцес). Примена антибиотика је допуна ових хирушких метода и лечење антибиотицима мора да се спроводи на темељу бактериолошких налаза и осетљивости узрочника на одговарајуће антибиотике. Међутим, у пракси често антибиотска терапија код акутних инфекција почиње "на слепо" тј. без антибиотског налаза, али на темељу општег познавања природе инфекције. Након добијања бактериолошког налаза могућа је промена антибиотика. Профилактичка примена антибиотика у хирургији значи примену антибиотске терапије у одсуству симптома инфекције, а у циљу спречавања инфекције после оперативног захвата.

Ова одлука доноси се на основу следећих фактора:

-учесталост инфекција након хирушке интервенције

-епидемиолошка ситуација на хирушком одељењу

-присуство фактора ризика који доприносе појави инфекције код пацијената

Основна начела профилактичке примене антибиотика су:

1.Профилактичка примена антибиотика мора да буде циљана тј. усмерена против одређених микроорганизама;

2.Исправна профилактичка примена антибиотика састоји се у периоперативној примени, што значи да прву дозу антибиотика треба дати 30-60мин пре оперативног захвата како би се осигурала потребна концентрација лека у ткивима и серуму у току оперативног захвата;

3.Сматра се да је једна доза антибиотика пред самим хирушким захватом довољна. Уколико операција траје више од 4 сата, за време трајања операције може да се да једна доза антибиотика свака 4 сата;

4.Бирају се антибиотици са ужим спектром деловања, док се антибиотици са ширим спектром деловања остављају за резерву,ако се инфекција развије. Профилактичка примена антибиотика широког спектра доприноси појави мултрирезистентних болничких сојева бактерија.

Опасности профилактичке примене антибиотика састоји се у могућности појаве алергијских и токсичних реакција код пацијената, пролонгирање откривања окултних инфективних жаришта, као и стварање резистентних болничких сојева бактерија. Још једном треба нагласити да профилакичка примена антибиотика није замена за друге хирушке процедуре и да је темељна и строга антисепса најбоља и најсигурнија мера превенције хирушких инфекција.

Текст уредила ВМС Гуцијан Јелена

Извор:

Хирургија са ортопедијом,проф.др.Милош Војиновић,Београд,2014год.