1 2 3 4 5

ВестиСпроведена редовна контрола акредитације

И поред Koвид пандемије, редовна контрола акредитације спроведена је у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, овим поступком потврдила је квалитет рада у овој установи и поред околности које су задесиле цео свет и под којим наша установа тренутно фукнционише.

Почетком године Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, одобрила реакредитацију за Општу болиницу Панчево на седам година, што је уједно и максимални број година који може да се добије.

До акредитације је било лакше доћи јер је у међувремену реновиран Интернистички блок који је био један од највећих проблема са којима су се суочавали у претходним акредитацијама. Насупрот ранијих година, ми сада имамо и чиме да се похвалимо. Реновирање Интерног одељења је једна од највећих инвестиција у Војводини и Србији и наши корисници добили су услове који су достојни наших грађана.

Током Акредитационе посете заједнички став свих оцењивача је био да су у многим сегментима однос запослених, њихов рад и поступци у великој мери усаглашени са захтевима стандарда и критеријума АЗУС-а.
На основу прегледа документације, разговора са руководством, вођама тимова и на основу обиласка установе стечен је општи утисак да је болница у Панчеву установа у којој постоји континуитет у сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената.

Комисија која је била сада у контролној посети, као и досад, могла је потврдити да је, уложен велики труд менаџмента болнице као и запослених у свим сегментима функционисања болнице.

Датум: 16.12.2020
Општа болница Панчево