1 2 3 4 5

ВестиТромб у левој комори као компликација инфаркта миокарда

Неке механичке компликације могу се догодити у првим данима након акутног инфаркта, иако је њихова учесталост смањена услед пораста броја брзе и ефективне реперфузионе терапије. Све су животно угрожавајуће и захтевају брзу детекцију и лечење.

Учесталост појаве тромба леве коморе је опала, највише због напретка у реперфузионој терапији, раширеној употреби више антитробоцитних лекова у СТЕМИ и смањењу величине инфаркта ефективном, брзом реперфузијом миокарда. Иако неке студије указују на то да, до у једној четвртини случајева са предњим инфарктом, постоје уочљиви тромби у левој комори, постојање тромба у левој комори је удружено са лошом прогнозом због његове удружености са великим инфарктом. То се посебно односи на предњи који обухвата и врх коморе, и ризик од системске емболизације.

Релативно старе студије показале су да примена антикоагулантне терапије код болесника са великим испадима у кинетици на предњем зиду, смањује број случајева са призидним тромбом. Стога, треба размотрити употребу антикоагулантне терапије код болесника са великим испадима у кинетици на предњем зиду, да би се спречило стварање тромба, уколико имају мали ризик од крварења.

Према консензусу, призидни тромби захтевају оралну антикоагулантну терапију антагонистима витамина К у трајању до 6 месеци, када се једном постави дијагноза. Ипак,ово питање остаје отворено у новој ери стављања стентова и примене двојне антиагрегационе терапије. Трострука терапија (комбиновање двојне антиагрегационе и оралне антикоагулантне терапије) повећава ризик од крварења.

Оптимално трајање овакве троструке антитромботске терапије није познато, а требало би да узима у обзир потенцијални ризик од крварења са једне и тромбозе стента са друге стране. Контролни преглед леве коморе после 3 месеца терапије омогућава прекид антикоагулантне терапије пре истека 6 месеци, уколико више нема доказа за постојање тромба, а посебно ако је дошло до опоравка кинетике врха срца.

Текст на основу извора уредила др Мирјана Карличић, лекар интерног одељења ОБ Панчево.

Извори:

Radna grupa Evropskog udruženja kardiologa za dijagnostiku i lečenja akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta; Evropske preporuke za dijagnostiku i lečenje akutnog infarkta miokarda sa elevacijom ST segmenta; European Heart Journal (2012) 33, 2551-2567 doi:10.1093/eurheartj/ehs215