1 2 3 4 5

ВестиБРЦА генетски тест

БРKА (BRCA -BReast CAncer susceptibility gene) тест је крвни тест у којем се раде ДНК анализе због утврђивања присуства мутација у БРKА1 и БРKА2 генима који повећавају вероватноћу настанка рака дојке. Жене које имају наследне мутације у овим генима имају много већу вероватноћу за настанак карцинома дојке и јајника у односу на општу популацију. БРKА тест се не ради рутински, већ се предлаже код жена које имају позитивну породичну анамнезу за рак дојке и јајника.

Мутација у БРKА генима није честа. Наследне мутације у БРKА генима су одговорне за 5 до 10 % карцинома дојке и 15% карцинома јајника. Такође, и мушкарци са мутацијом у БРKА генима су у повећаном ризику за настанак рака дојке.

Ко би требао да се тестира ?
- Жена оболела од карцинома дојке пре менопаузе или млађа од 50 година
- Жена са билатералним карциномом дојке
- Жена оболела од карцинома дојке и јајника
- Позитивна породична анамнеза за рак дојке у младој доби (млађе од 50 година)
- Позитивна породочна анамнеза код мушког члана породице за рак дојке
- Позитивна породична анамнеза за рак дојке и јајника
- Позитивна породична анамнеза за мутацију у БРKА1 и БРKА2 генима.

У случају позитивног резултата у БРKА генетском тестирању, значи да постоји повећан ризика за добијање карцинома дојке и јајника, али не значи да ћете дефинитивно оболети од рака!

У случају позитивног резултата предузимају се следећи кораци:

ПОЈАЧАНО ПРАЋЕЊЕ
- прегледи дојки на 6 месеци и мамографија или магнетна резонанца дојки једном годишње у циљу раног откривања обољења.

ОРАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ
- смањују ризик од настанка карцинома јајника али повећавају ризик настанка карцинома дојке.

ТАМОКСИФЕН (Нолвадекс)
- превентивно узимање овог лека смањује ризика за настанак рака дојке за 50% . Може се користити и Аримидекс.

ПРЕВЕНТИВНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ
- превентивна мастектомија смањује ризик за настанак рака дојке за 90%.

ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО САМОПРЕГЛЕД ДОЈКИ

Текст, на основу извора, уредио Др Милан Врбљанац

Извори:
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/brca-gene-test/about/pac-20384815