1 2 3 4 5

Вести20. новембар – Међународни дан детета

У свету се данас обележава Светски дан детета, чији је циљ да подсети и сензибилише јавност о потреби заштите деце и малолетника од злоупотребе, насиља и разних облика дискриминације.

20.новембра 1989. год. је на Генералној скупштини Уједињених нација усвојена Конвенција о правима детета, која садржи универзалне стандарде које држава странка Конвенције (тј.која ју је потписала) мора гарантовати сваком детету. У Конвенцији се говори, најпре о обавезама одраслих прeма детету као и о обавезама бројних друштвених чинилаца и институција у циљу заштите детета. То је први документ којим се детету приступа као субјекту са правима, а не само као особи којој је потребна заштита. За разлику од Декларације о правима детета из 1954.год,која има моралну снагу, Конвенција о правима детета је правни акт који има снагу закона и обавезује странке на придржавање њених одредби и укључује право надзирања примене у државама које су је прихватиле.

Основни принципи ове Конвенције су: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију као и право на недискриминацију.

Мајке и очеви, учитељи, медицинске сестре и лекари, владини лидери и активисти цивилног друштва, верске старешине, корпоративни моћници и медијски професионалци, као и сами млади људи и деца могу играти важну улогу у томе да Светски дан детета буде важан подсетник за њихово друштво, заједницу и нацију.

Светски дан детета нуди свакоме од нас инспиративну тему за заговарање, промовисање и прославу дечијих права, претварајући се у дијалоге и акције које ће изградити бољи свет за децу.

Ова година је посебна јер прославља 30-годишњицу Конвенције о правима детета.

Текст на основу извора уредила др Јована Пауновић

Извори:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

УНИЦЕФ Србија