1 2 3 4 5

Вести17. октобар – Међународни дан борбе против сиромаштва

Сваког 17. октобра од 1987. године обележава се Међународни дан борбе против сиромаштва. Циљ обележавања овог датума је ширење свести о потреби искорењавања сиромаштва у целом свету, а нарочито у земљама у развоју. Према подацима УНИЦЕФ-а, 22 000 деце у свету дневно умре због сиромаштва.

Статистика познаје 2 врсте сиромаштва: апсолутно и релативно. Апсолутно сиромаштво је немогућност да се подмире основне људске потребе, кров над главом, осносвна хигијена и исхрана. Граница апсолутног сиромаштва у Србији износила је око 12.000 динара месечно по потрошачкој јединици. Са приходом нижим од овог у Србији је живело око 500.000 људи или 7.2% целокупнг становништва. Почетком 2019.године према изјавама званичника смањио се проценат апсолутног сиромаштва, али су претпоставке да га и даље има и да око 300.000 људи живи у апсолутном сиромаштву.

Релативно сиромаштво означава колико људи живи са примањима који су 60% од просечног, односно људи који живе испод стандарда за ту земљу. Релативно сиромаштво представља и праг ризика сиромаштва. У поређењу са земљама ЕУ, тај праг у Србији је нижи него у било којој чланици ЕУ, изузев у Румунији. Према подацима Републичког завода за статистику стопа ризика од сиромаштва( ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају ризик да то буду) у 2017.ој години износила је 25.7%. У земљама ЕУ 2016.године у просеку је стопа опасности од сиромаштва износила око 17.3%, а најмањи ризик у Чешкој и Исланду, износио је мање од 10 % становништва.

Још један термин који се користи за процене и праћење сиромаштва је стопа ризика од сиромаштва и социјалне искључености. Означава лица која су у ризику од сиромаштва или су изразито материјално ускраћена или живе у домаћинствима ниског интензитета рада. Према подацима Реубличког завода за статистику у Србији је тај проценат износио 36.7% за 2017.годину.

Како у Србији највећи део примања зависи од плата и пензија, смањење сиромаштва се спроводи кроз повећанје минималне цене рада, повећање плата и пензија, отварање нових радних места, смањењење сиве економије и сл.

Новчану социјалну помоћ у Србији добија преко 250.000 људи, док се кроз програм Народне кухиње припремају свакодневно оброци за око 35.000 корисника у 77 места у Србији.

Према подацима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије, најугроженији су младић или девојка из вишечлане породице са из јужних делова Србије, чији су родитељи ниског степена образовања, незапослени или ангажовани повремено за сезонске послове-тако би изгледао профил сиромашне особе у Србији.

Прошлогодишњи извештаји УНИЦЕФ-а за Србију кажу да око 120.000 деце ( 9.5%) деце у Србији живи у апсолутном сиромаштву , док је 35 % укупног броја деце у ризику да то и постане.

Текст на основу извора уредила др Мирјана Бркић

Извори:

-www.stat.gov.rs

- www.who.poverty

- Income poverty statistics/hr

- www.socijalno ukljucivanje.gov.rs