1 2 3 4 5

Вести15. мај – Светски дан породице

Светски дан породице, 15. мај, обележава се широм света од 1993. године, кад је проглашен Светским даном породице од стране Генералне скупштине Уједињених нација. На тај начин истакнута је важност породице као основне друштвене заједнице.

Циљ обележавања Светског дана породице јесте афирмација породице и породичних вредности, подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би оне могле да испуне своју одговорност према заједници. Према препорукама УН породица захтева посебну пажњу, посебно у ситуацији када је погођена сиромаштвом, инвалидности њених чланова и насиљем. У решавање ових проблема неопходно је укључивање свих надлежних институција .

Породица је заједница појединаца која треба да омогући сваком њеном члану да пронађе место у друштву које му припада. Породица има веома значајну улогу у развоју човека, али не само човека него друштва уопште. Породица је посредник између друштва и појединца, али она има више функција од било које друге друштвене групе. Она представља основну ћелију друштва, па да би се развило здраво друштво потребно је развијати и неговати здраве односе у породици. Породица је место где се гради и формира личност сваког од нас. Начин на који се понашамо и шта постајемо у животу врло зависи од породице из које смо потекли и у којој смо одрасли. Односи са родитељима, браћом и сестрама у породици најчешће су најинтензивнији односи које имамо у животу. Иако касније упознајемо многе блиске пријатеље, партнере и колеге са којима делимо животе, важност и утицај породице остаје. Односи у породици модел су односа који дете успоставља са другима, научено давање и примање у оквиру породице основа је каснијег задовољства или незадовољства на пољу брака, родитељства, сексуалног функционисања, каријере, итд. Породица, пре свега, треба да буде стабилна социјална заједница у коме су партнери равноправни, где постоји међусобна љубав, поштовање, разумевање и поверење између њених чланова. Према мишљењу истакнутог психолога (Екерман) идеално здраве породице нема, оне су или претежно здраве или претежно болесне. Претежно здрава породица је она породица чији чланови не испољавају неки психопатолошки поремећај, акутни или хронични. У њеној основи је љубав, осећање сигурности, наклоности, нежности, оданости, пријатељства, итд. Здрава породица се карактерише повезаношћу чланова породице и њиховом отвореном комуникацијом. У њој се поштују личне границе и аутономија сваког појединца, прихватају се и охрабрују испољавања како позитивних, тако и негативних осећања. Чланови породице осећају се као да живе са пријатељима у које имају поверења.

Живот у породици игра важну улогу у развоју личности. Циљеви које постављамо себи у животу врло зависе од начина и квалитета живота који смо имали у породици. Деца која потичу из породица које су образоване и у којима се вреднује образовање имају већу вољу да уче и усавршавају се. Деца која потичу из породица у којима су чланови породице успешни спортисти, теже и сама спорту и показују велико интересовање за усавршавање у области спорта.

Непотпуне или “дезорганизоване” породице су изложене бројним проблемима социјалне, емоционалне, моралне и материјалне природе. Поремећени односи у породици најчешће формирају децу која имају мање самопоуздања, децу која од живота очекују проблеме и тешкоће. Са друге стране, стабилна породична атмосфера и квалитетни међусобни односи пружају сваком детету довољно сигурности, снаге и самопоуздања да у живот крену спремни, задовољни са позитивним ставом према својој будућности.

На Светски дан породице, уколико сте далеко од својих родитеља или ако их нисте давно чули, па чак и ако јесте, назовите их, а уколико сте близу, посетите их. Такође, родитељи позовите своју децу, попричајте са њима или ако сте у могућности прошетајте заједно. Нека једнонедељна шетња и свакодневни разговор постане ритуал који ће помоћи развијању и очувању здравих и квалитетних односа у породици.

Извор: http://www.izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=&link=3-18-827