1 2 3 4 5

Служба за ортопедију и трауматологију
ИСТОРИЈАТ

Служба за трансфузију крви, као посебна организациона јединица основана је 1968. године у згради данашњег специјалистичког центра, а коначно пресељење у тада нову зграду, у којој је Служба и дан данас било је 1986. године. Од почетка свог постојања Служба је тежила кавлитетном раду и пре свега унапређењу рада. Септембра 1987. год. први пут је урађено тестирање крви на ХИВ. Две године касније започета је употреба центрифуге за добијање компонената од крви, произведена прва количина СЗП и први пут су примењени опрани еритроцити. У октобру 1989. год. започета је примена концентрованих тромбоцита, а годину дана касније први пут је примењен криопреципитат. 1990. године започето је тестирање крвних група гел техником. Прва плазмафереза учињена је 12. марта 1992. године. Од октобра 1994. године почео је да се ради Анти HCV. Почетак рада Амбуланте за оралну антикоагуланту терапију обележен је 01.12.2001. године. Одсек Хемостазе са комплетном лабораторијом поремећаја згрушавања крви и испитивања тромбофилија почео је са радом крајем 2003.године. Информациони систем специфичан за трансфузиолошку делатност (Delphyn) имплементиран је 13.09.2009. године. Потпуна аутоматизација рада у имунохематологији започета је 2014. године.ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност Болничке банке крви је припрема крви и крвних компонената за лечење пацијената, која обухвата обезбеђивање потребних количина крви, рационалну примену и праћење трансфундованих пацијената; примена програма аутологних донација; нормоволемијских хемодилуција; имунохематолошка тестирања лежећих пацијената; трудница; и припремма пацијената за оперативне захвате. Тестирање и лечење пацијената са поремећајима згрушавања крви, праћење антиагрегационе и антиромбозне терапије код лежећих и амбулантних пацијената.ОРГАНИЗАЦИЈА

У оквиру Болничке банке крви постоје 3 одсека:
1. Одсек лечења са крви и крвним компонентама
2. Одсек пренаталне заштите и преоперативних припрема
3. Одсек лабораторијске дијагностике хемостазе са припадајућим амбулантама за антитромбозну терапију и тромбофилијеОдсек за лечење са крви и крвним компонентама ради за лежеће пацијенте савкога дана од 00-24ч. Пријем пацијената са интерним хитним упутима из Пријемно-ургентне службе и специјалистичких амбуланти врши се од понедељка до петка у времену од 07-19ч у просторијама Банке крви. У времену од 19:00-07:00ч и викендом примају се узорци из Пријемно –ургентне службе и специјалистичких амбуланти и одељења.

Пренатална тестирања (труднице) примају се четвртком од 07:30-09:00ч. Пацијенти за преоперативне припреме примају се сваким радним даном од 07:30-09:00ч.СТРУЧНИ КАДАР

У Болничкој банци крви ради 4 трансфузиолога, 1 лекар опште медицине, 15 трансфузиста, 2 медицинска лаборанта, 1 виши медицински лаборант, 1 медицински техничар.УПУТСТВА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

-Пацијенти који се контролишу у амбуланти за оралну антикоагулантну терапију примају се сваког радног дана од 08:00-10:00 и заказују се од стране трансфузиолога.

-За контролу ИНР-а дозвољено је узимање хране, али НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НА ДАН КОНТРОЛЕ УЗЕТИ ТЕРАПИЈУ (Farin, Sintrom, Sinkum, Acenokumarol ), а остала преписана терапија може се узети.