1 2 3 4 5

Служба социјалне медицине , медицинске статистике са клиничком негомИсторијат80-тих година прошлог века основана је одсек здравствене статистике , а 2005 године формрана је одсек социјалне медицине са медицинском статистиком и информатиком , 2014. прераста у службу социјалне медицине , медицинске статистике са клиничком негом.


Делатност• Израда годишњег плана рада установе
• Израда извештаја годишњих и периодичних установе
• Израда периодичних извештаја и анализа обима и квалитета пружених услуга
• Учествује у примени , контроли и изради норматива кадрова
• Учествује у изради процедура
• Директна сарадња са одсеком информатике , стручним саветом и комисијом за праћење и унапређење квалитета рада


Активности• Имплементација здравственог информационог система
• Имплементација ДСГ
• Имплементација здравствене неге


Организација• Дипл економиста Хучка Драган
• Спец социјалне медицине др Иванов Зорана
• 3 струковна медицинска техничара
     - Крчадинац Марина
     - Крстић Марија
     - Сова Дарко