1 2 3 4 5

Oдељење за пријем и збрињавање ургентних стањаДелатност одељења за пријем и збрињавање ургентних стања:У оквиру Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања налазе се интернистичка,уролошка,неуролошка,хируршка,ортопедска амбуланта за пријем и преглед хитних пацијената као и амбуланте других грана медицине,и просторија за опсервацију пацијената и давање инфузионе терапије.На одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања обавља се тријажа пацијената,прегледи пацијената за све гране медицине а који захтевају хитно збрињавање свог стања,обављају се дијагностичке методе (лабораторијске анализе, РТГ снимања,компијутеризована томографија ( Ц Т ),ултразвучна дијагностика.У зависности од стања спроводи се кардио-пулмонална реанимација,збрињавање свих акутних стања,збрињавају се пацијенти из саобраћајних незгода или ванредних ситуација.После процене стања и дијагностике,пацијентима се по потреби ординира одговарајућа терапија,примају се на одељења Опште болнице Панчево или се шаљу на даља лечења у терцијерне установе.

На одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања запослено је 5 лекара (1 специјалиста ургентне медицине,2 лекара на специјализацији и 2 клиничка лекара) и 33 медицинских сестара-техничара.Пријем пацијената обавља се по степену хитности свог стања а не по времену свог доласка.

Радно време од 00 до 24.

Контакт телефон:013-319-900 локал 410

        

Начелник одељења                       главни тех.одељења

др Данијела Лазаревић                             Ненад Робуљ