1 2 3 4 5

Oрл одељењеИСТОРИЈАТПисаних података о служби ОРЛ пре другог светског рата нема.За време окупације у Панчево долази специјалиста ОРЛ др Васа Крстић који обавља амбулантну службу.После рата панчевачка болница се реновира те у склопу хируршког одељења др Алексић ради операције а у дому здравља води амбуланту као и приватну праксу до 1959.год.,после чега је до 1963. радио у ОРЛ амбуланти ОБ Панчево.1959.год. специјалистичка служба ОРЛ се сели из дома здравља у општу болницу где се и данас налази.У адаптираним просторијама организује се ОРЛ одељење где се изводе рутинске операције крајника,носа,синуса и ува.1962.године специјализацију запоћиње др Драшко Гаћеша.Примаријус др Милутин Милошевић прешао је из Ужица 1963. и оформио самостално ОРЛ одељење.Био је начелник до 1989.када одељење као начелник преузима др Д.Гаћеша који развија и унапређује службу.Од 1965. до 1975. на одељењу ОРЛ је радио и др Богдан Дукин.1975.специјализацију започињу др В.Галовић и др М.Грујић а 1979. и прим.др Д.Стефановић.У том периоду одељење је имало две операционе сале,уведена је општа аместезија,ендоскопске операције и набавље је операциони микроскоп.Одељење је тада имало 35 кревета.1986.специјализацију почиње др С.Вукашинов који је 2004.изненада преминуо.Начелник одељења од 1997. до 2010.био је др В.Галовић у чијем је мандату одељење са опеерационим блоком адаптирано и реконструисано.Др Д.Бакић долази на одељење 1995. и ту ради до пензионисања до 2014.год.Сада на ОРЛ одељењу раде :

1.др Горан Митевски од 1993.
2.др Вељко Божић од 1999.-као начелник ОРЛ од 2010.год.
3.др Мирослав Новић од 2003.
4.мр.др Милена Јовановић од 2004.
5.др Игор Шеган од 2007.
6.др Томислав Марковић од 2010.
7.др Иван Ромчев као одељенски лекар од 2012.,а од 2014. на специјализацији.
8.дефектолог Драгана Зилић-Јовановић


Орл одељење ОБ Панчево сада има 6 болесничких соба са 22 кревета и 4 креветца,две операционе сале,стерилизацију као и пратеће просторије.Тренутно на одељењу раде 20 мед.сестара-техничара:p> 1.вмс Јадранка Петрески-главна сестра одељења
2.вмс Загорка Крудуљ-одговорна сестра одељења
3.мт Небојша Ристић-инструментар-одговорни техничар сале
4.мс Тамара Цветиновић-инструментар
5.вмс Маја Бојић-инструментар
6.мс Ружица Барић-амбуланта спец.центар
7.мс Снежана Богућанин-амбуланта спец.центар
8.мс Јелена Дечов-амбуланта спец.центар
9.мс Соња Пешић-амбуланта спец.центар
10.мс Евица Крнишан-одељење
11.мс Јованка Познатов- Марјонц-одељење
12.мс Слађана Станојковић Појатар-одељење
13.мс Сузана Марковска-одељење
14.вмс Јадранка Ердељанин-одељење
15.мс Данијела Брајовић-одељење
16.мт Југослав Јовановић-одељење
17.мс Данијела Крунић-Јовић-одељење
18.мс Данијела Павловић-одељење
19.вмс Драгана Стојиљковић-Пантић-одељење
20.мс Тамара Микић-одељење


На одељењу поред медицинског особља раде и три помоћне раднице :Гордана Јовановић,Марица Стојменовић и Санела Америјан.