1 2 3 4 5

Онколошко ОдељењеРазвој онкологије у Панчеву почиње од 1969. као онколошки диспанзер. Оснивач је била др Драгица Јовановић, специјалиста опште медицине са завршеним курсом из области медицинске онкологије, која је радила до 1974. Диспанзер је био конципиран за превентивни рад, примену супортивне терапије, уз кућне посете пацијентима.

1975. године у рад диспанзера укључује се др Јелена Јовановић, специјалиста интерне медицине, која у диспанзеру остаје до 1992. године, и др Душан Антић, специјалиста гинекологије и акушерства, који је у диспанзеру радио до 1978.

1978. године у диспанзер долази др Бранка Стојанов, специјалиста опште медицине, која у раду диспанзера учествјуе до 2001. године. Од 1978. године у диспанзеру се примењују хемиотерапије у оквиру тада актуелних протокола. Диспанзер је најпре радио у 4 просторије, 2 ординације и засебне картотеке. Дневна болница у том периоду имала је 4 кревета за примену хемиотерапија, углавном код пацијената са раком дојке и дебелог црева.

1994. године у диспанзер долази др Софија Вјетров, специјалиста опште медицине, специјалиста УЗ у клиничкој медицини, са положеним субспецијалистичким испитом из онкологије. Исте године у диспанзер долази и др Весна Блажић Манојловић, специјалиста опште медицине, са положеним субспецијалистичким испитом из онкологије. Од децембра 1998. године у диспанзеру ради др Верица Милић Савић, специјалиста интерне медицине, са положеним субспецијалистичким испитом из онкологије. 2002. године у диспанзер долази Прим др Зорица Миловановић, специјалиста опште медицине и др Љиљана Рајић, специјалиста опште медицине. 2007. године у диспанзер долази др Даница Коковић Дивнић, специјалиста интерне медицине.

2002. године Онколошки диспанзер добија нове просторије у оквиру ДЗ – 5 нових просторија, од којих 3 ординације, нова картотека и дневну болницу са 13 кревета. Онколошки диспанзер је до раздвајања ДЗ и болнице функционисао као служба у примарној здравственој заштити.

Од 2010. онкологија функционише као болничка служба, припада ОБ Панчево и покрива становнике општина Панчево, Ковин, Алибунар, Опово, Ковачица – цео јужнобанатски округ, што значи око 226 000 становника. До 2010. године, начелник онколошке службе је била др Софија Вјетров.

Одвајањем онколошке службе и припајањем болници, Онкологијаје у склопу Интернистичких грана и начелник је др Верица Милић Савић, интерниста-онколог, а заменик начелника је др Даница Коковић Дивнић.

Служба поред ДБ има и 6 постеља које су за континуирано давање хемиотерапија. Због праћења онколошких пацијената и пребацивања хемиотерапијских протокола на секундарни ниво лечења, онколошка служба покрива све локације Ма болести. У одсуству хематолога, поред хемиотерапија за солидне туморе, на онкологији се апликују и хемиотерапије за малигне болести крви.

Онколошка служба се едукује и за палијативно лечење и негу онколошких пацијената, чиме се покривају и симптоматске терапије. Годишње се обави око 4000 укључења ХТ на онкологији. Онкологија прати и хематолошке и друге токсичности након ХТ. Служба има 14 мед. техничара, а главна сестра је Диана Маглов.