1 2 3 4 5

Oдељење МикробиологијеОдељење Микробиологије се састоји из два одсека:- Одсек бактериологије са паразитологијом

шеф одсека др Љиљана Радосављевић

одговорни лабораторијски техничар Данила Стојковић- Одсек вирусологије

шеф одсека др Светлана Радисављевић

одговорни лабораторијски техничар Стела Станишковићначелник одељења др Десанка Мојашевић

главни лабораторијски техничар Ивана ЛичинаРадно време:   понедељак-петак  7-20 часова  

                     субота,недеља,празник  7-14 часоваконтакт телефон: 013/306-400 локал 132