1 2 3 4 5

Oдељење Микробиологије



Одељење Микробиологије се састоји из два одсека:



- Одсек бактериологије са паразитологијом

шеф одсека др Љиљана Радосављевић

одговорни лабораторијски техничар Данила Стојковић



- Одсек вирусологије

шеф одсека др Светлана Радисављевић

одговорни лабораторијски техничар Стела Станишковић



начелник одељења др Десанка Мојашевић

главни лабораторијски техничар Весна Ковачевић



Радно време:   понедељак-петак  7-20 часова  

                     субота,недеља,празник  7-14 часова



контакт телефон: 013/306-400 локал 132