1 2 3 4 5

Дерматовенеролошкo одељењеИСТОРИЈАТПрва Амбуланта за кожне и венеричне болести оотворена је 1946. године и била је у склопу Окружне здравствене станице. 1953.године формиран је Диспанзер за кожно-венеричне болести који је до 1956.године био у склопу Дома народног здравља општине панчевачке. Крајем 1957.године издвојио се и постао самостална установа све до 1965.године када је ушао у састав Дома здравља Панчево. Општој болници Панчево припојен је 1994.године.ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ ДАНАСНа Дерматовенеролошком одељењу је запослено: три лекара специјалиста дерматовенерологије и 6 медицинских сестара (2 са вишом школом и 4 са средњом медицинском школом). Амбулантно се годишње обави око 19000 прегледа и преко 14000 интервенција. Дерматовенеролошко одељење спроводи све активности које су везане за унапређење квалитета рада,ревидира постојеће процедуре и контролише њихову примену. Периодично се спроводи унутрашња контрола квалитета рада као и унутрашњи надзор начелника и главне сестре одељења (контрола хигијене,технички недостаци,задовољство пацијената...).Начелник др Слађана Томовић-дерматовенеролог

Главна сестра Снежана Јанић Тодоровић-медицинска сестра