1 2 3 4 5

Интерно одељењеУ књизи „О здравственим приликама у Панчеву“ Панчевачки лекар др Љубомир Ненадовић 1891год. Пише да Панчевачка Грађанска болница има одељење за унутрашње болести. 1946год. је после реновирања формирано и Интерно одељење са 35 постеља. Интерно одељење је прво било смештено у згради старе болнице(садашња управна зграда), а 1974год. усељено је на 2,3 и 4спрат новоподигнуте зграде. Одељење је тада располагало са 120 постеља.

После заврсетка Другог светског рата Интерно одељење су водили двоје лекара опсте праксе. Први специјалиста интерне медицине др Анђелко Анђелковски на одељењу почео је да ради 01.09.1954. Током 1974год. формиран је ендокринолошки одсек. Јуна 1975год. одељење добија првог субспецијалисту из гастроентерологије. Коронарна јединица је отворена 1977године.Октобра 1985год. почео је да ради одсек за хемодијализу. 1985год. Интерно је добило првог субспецијалисту из хематологије.Нацелници Интерног одељења били су:

Прим.др Анђелко Анђелковски(1.септ.1954-до 31.окт.1960); др Љубомир Ђурђевић(од новембра 1960. До 28.септ.1964.); прим.др Петар Трајковић(од окт.1964. до вероватно 1975.); др. Ђурица Глуваков(вероватно од 1975. до окт.1977.); др. Стеван Каначки(од 1977.до 1987.); прим.др Миленко Важић(од 1987.до одласка у пензију 2000.); др. Мира Илић Миловановић(од 2000.до 11 априла 2002.); др. Славица Маринковић(од 10 маја 2002,до фебруара 2009.); и др. Радмила Јевтовић(од фебруара 2009, и данас).Интерно одељење има следеће одсеке; коронарну јединицу, кардиолошки одсек са функционалном кардиоваскуларном дијагностиком, хемодијализу, нефролошки, ендокринолошки, гастроентеролошки одсек са ендоскопијим и реуматолошки одсек.Одељење располаже са 109 постеља на одељењу, 11 у коронарној јединици и 25 хемодијализних места. Тренутно на интерном одељењу ради 36 (18субспецијалиста; 4 интерниста; 5 клиничких лекара; 9 лекара на специјализацији) и 118 медицинских техничара. Интерно одељење тренутно је у реконструкцији и очекује се ускоро усељење, када ћемо имати пуно боље услове за лечење, боравак пацијената и рад запослених.