1 2 3 4 5

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацијуОдељење за физикалну медицину и рехабилитацију основано је 1971. године, а оснивач и први начелник одељења био је др Милан Лакић, специјалиста интерне и специјалиста физикалне медицине и рехабилитације. Ово одељење је смештено у сутерену Опште болнице Панчево.Делатност:

• пост трауматска и пост оперативна стања

• лезије централног и периферног моторног неурона

• конгениталне и стечене малформације дечијег узраста

• болести запаљенског и дегенеративног реуматизмаОдељење се састоји од терапијског дела и амбулантног дела са дијагностиком. Терапијски део се састоји из просторија у којима се обавља кинези Тх,, електро Тх, термо Тх, као и хидро Тх.

У оквиру термо терапије врши се апликација парафин, као и криотерапија ледом. У салама (за амбулантне и стационарне болеснике), пружају се следеће услуге (из домена електро терапије):

• једносмерне струје (галванске, импулсне тј. експоненцијалне, дијадинамске)

• наизменичне струје (ниско, средње и високофреквентне)
• ултразвучна терапија
• фото терапија, биоптрон
• терапија ЕМП

У амбулантно дијагностичком делу се поред прегледа и стандардних дијагностичких процедура мери коштана густина, односно одређује степен коштане атрофије помоћу апарата ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРА, посто се ради о периферној ДЕXИ (мери се из петне кости) служи за тријажу. На њему раде сви физијатри у сарадњи са докторима свих профила.Одељење физикалне медицине и рехабилитације по новој систематизацији послова у Општој болници Панчево има два одсека и то:

-одсек терапије

-одсек функционалне дијагностике са амбулантамаВодич за пацијенте приликом пријема:


Сви стационарни пацијенти могу да буду и пацијенти одељења физикалне медицине и рехабилитације, у зависности од броја пријављених консултација. Најчешће су то непокретни болесници, којима се преглед и кинези Тх обавља индивидуално на нивоу кревета, на одељењима где леже, јер одељење не поседује своје кревете. Кинези Тх се обавља у кинези сали за амбулантне, стационарне пацијенте и у соби за децу. Што се тиче хидро Тх мора се истаћи да је наша болница једна од ретких установа у Србији која поседује базен. Поред базена, у хидро блоку се налазе четвороћелијске купке и Хабард (када за локалну хидромасажу).

Пацијенти могу доћи на амбулантну терапију са овереним упутом од изабраног доктора и важећом здравственом књижицом.После обављеног прегледа специјалисте физијатра,заказује се физикална терапија,која се обавља сваки радни дан,осим викенда од 07-19х на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију.У одељењу је запослено 26 радника од којих је 5 доктора:

• др Мирјана Брајер, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације – начелник одељења

• др Марија Жолнај-Кнежевић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације-шеф одсека терапије

• др Љиљана Вујачић Мрдак, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, субспецијалиста реуматолог – шеф одсека функционалне дијагностике са амбулантама

• др Милош Светозаревић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

• др Давор Мирчић, доктор на специјализацији

-главни виши физиотерапеут одељења: Биљана Матић

-19 виших физиотерапеута

-2 медицинске сестре-техничари(административни радници)Запослени свих профила редовно присуствују стручним састанцима, секцијама, симпозијумима, конгресима о којима је одељење редовно информисано. С обзиром на све већи значај који физикална медицина и рехабилитација имају у свету, надамо се модернизацији нашег одељења,И побољшању услова рада.. Континуираном едукацијом доктора и виших физиотерапеута пратицемо савремене медицинске токове и достигнућа у овој области.Начелник одељења:

Др Мирјана Брајер,специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,

Главни физиотерапеут:

Биљана Матић, виши физиотерапеут,

Радно време одељења:

07сати -19сати