1 2 3 4 5

Одељење за медицинско снабдевањеУ болницкој апотеци запослена су 2 фармацеута, 4 фармацеутска техницара и 1 административни радник.Одељење за медицинско снабдевање обавља фармацеутско здравствену делатност у складу са законским прописима и правилницима, као и у складу са смерницама Добре апотекарске праксе , а све у циљу:- одговорног снабдевања лековима и медицинским средствима- обезбедјивања рационалне фармакотерапије ради лецења, побољсања и одрзавања квалитета зивота пацијената- континуираног процеса побољсања употребе лекова и медицинских средстава- прузања свих потребних информација везаних за лекове и терапију, као и целокупан санитетски материјал